Bestemmelsen gir meldeplikt for rederier som har dykking som aktivitet.

På grunn av risikoforholdene i bransjen er det behov for en oversikt over rederier, slik at Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Arbeidstilsynet kan følge opp med tilsyn og å nå frem med informasjon og veiledning.

En slik oversikt gir også bedre mulighet for organisering og kommunikasjon innen bransjen.

Meldeplikten gjelder for alle rederier som driver med dykking, selv om dette skjer sjelden og rederiet har andre typer arbeid som hovedaktivitet.

Rederiet har ansvar for å sende ny melding ved endringer samt innen fem år, hvis de fortsatt driver med dykking.