Om det ikke er mulig å melde fra på forhånd, skal slik melding sendes så snart som mulig.

Bestemmelsen setter krav om at alle dykkeoppdrag som planlegges med dekompresjonsstopp, skal meldes på forhånd.

Det er ikke nødvendig å melde hvert enkelt dykk innenfor dykkeoppdraget.

Det er tilstrekkelig at selve oppdraget meldes.

Forskriften åpner for at melding unntaksvis kan ettersendes så snart som mulig, eksempelvis ved rednings- og nødssituasjoner.

Dette unntaket er ment å skulle praktiseres strengt.