Virksomheten plikter å sende ny melding innen fem år ved fortsatt drift.

Ved endring av opplysninger i første ledd plikter virksomheten å melde fra om dette.