Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner. Den operative koordinering av aksjoner, skjer enten direkte fra en av de to hovedredningssentralene (HRS) som er lokalisert i Bodø og på Sola ved Stavanger, eller gjennom en av de 28 lokale redningssentraler.

Ansvarsområdet mellom HRS Nord-Norge og HRS Sør-Norge deles på 65 grader nord – langs grensen mellom Nord Trøndelag og Nordland Fylke.

Melding om ulykker gis over nødnummer 112 som går til den nærmeste politimyndighet. Melding om savnede gis til politiet, eller til HRS.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge og for Nord-Norge har egen nettside med oppdatert kontaktinformasjon for alarm, presse og øvrige henvendelser.

Informasjon finner du på nettsiden til hovedredningssentralen.