Frakt av flytende farlige og skadelige stoffer (HNLS) i bulk på forsyningsskip (OSV).

  • Publisert: 24.01.2014

Interesse og engasjement omkring sikker frakt av HNLS (Hazardous and Noxious Liquid Substances) i bulk på OSV (Offshore Support Vessels) oppleves å ha økt i næringen de siste årene. At dette sammenfaller med at IMO har satt i gang et arbeid med å revidere de internasjonale kravene er ikke noen tilfeldighet. Det ønskes å frakte farligere og mer skadelige stoffer enn tidligere, og i større mengder enn de i dag tillatte 800 m3. Sammen med et utdatert regelverk og at kategoriseringen av flytende stoff har blitt endret, gjør at utfordringene blir mange.

For veiledning om dagens krav se:

Flytende og skadelige stoffer som kan fraktes i bulk på OSV.pdf

Les mer:

Les mer om revideringen av det internasjonale regelverket i Navigare 4/2013 – Internasjonalt regelverk skal revideres:  https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/publikasjoner/navigare/

Les mer om frakt av returlaster i Navigare 4/2013 – Rederier beskytter seg mot farlige returlaster: http://www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/stor-interesse-for-farlige-returlaster/

Til toppen