Kjersti Jørgensen

Senioringeniør
Underavdeling passasjerskip