Skipsregistrering 

Ved Skipsregistrene i Bergen har vi innført minimumsbemanning.

Dette sikrer at kan vi ta imot og behandle dokumenter, gjennomføre registreringer og utstede sertifikater og attester.

Registrering skal etter planen gå tilnærmet normalt.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen er bemannet hele døgnet og her bistår vi som vanlig med driftsmessige utfordringer eller ved hendelser av ulik karakter.

Nummeret er +47 52 74 50 00

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Det er per i dag ikke gjort noen tiltak i tilskuddsordningen som følge av koronapandemien.

Utbetalinger planlegges som normalt og vi ber om at alle sender inn søknad med alle vedlegg innen søknadsfristen for 1.termin 2020, som er 25.3.2020.

Personlige sertifikater

Det er fortsatt mulig å søke om personlige sertifikater, men på grunn av utfordringer med å få gjennomført kurs og helseundersøkelser, har direktoratet midlertidig forlenget gyldigheten for sertifikater og helseerklæringer

Sertifikater og fartøyinstruks

Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges med tre måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Servicekontor/besøk

Med unntak av skipsregistrering, post/varelevering og forhåndsavtalte tjenester og oppdrag, er vårt hovedkontor og våre regionskontor/Skipsregistrene stengt for publikum inntil videre.

Vi anbefaler dere å kontakte oss via post@sdir.no, da en kan påregne forsinkelser i vanlig postgang.

Har du behov for å snakke med en saksbehandler kan du ringe sentralbordet vårt på 52745000, så vil vi prøve å sette deg i kontakt med vedkommende. Dersom det er saker som kan vente noen uker, ber vi om at du tar kontakt når situasjonen har normalisert seg.