Spørsmål og svar vedrørende koronapandemien

 • Endret: 23.03.2020

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at flere sjøfolk, rederier og fartøy møter ulike utfordringer på grunn av koronaviruset. På denne siden publiserer vi spørsmål og svar som kan være gjeldende for flere.

Send dine spørsmål til post@sdir.no, og vi vil fortløpende publisere spørsmål og svar på denne siden.

Vil tiltakene som er innført for å redusere smitterisiko kunne medføre forsinkelser for nybygg, ombygginger og innflagginger?

Svar: Sjøfartsdirektoratet er som andre aktører i samfunnet påvirket av koronapandemien.

Vi vil informere om at vi som en følge av dette har redusert tilsynsvirksomheten vår.

Dette gjelder både registrering, inspeksjon av fartøy og verifikasjon av dokumentasjon som er grunnlag for sertifisering av fartøyene. 

Dette kan medføre forsinkelser.

Ta kontakt med prosjektleder for aktuelt fartøy dersom du har spørsmål om sertifiseringsprosessen.

Vi har et fartøy der sertifikater på fartøy og dato for utstyr nærmer seg utløp. Hva gjør vi?

Svar:  Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Du kan lese mer om disse forlengelsene, samt laste ned dokumentasjon på dette, via denne saken  https://www.sdir.no/aktuelt/Forlenger-gyldighet-av-sertifikater-og-fartoyinstruks/

Jeg har et personlig sertifikat som går ut på dato, og jeg får ikke søkt om fornying ettersom kurssted for sikkerhetskurs er stengt inntil videre grunnet korona. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet. Les mer her https://www.sdir.no/aktuelt/forlenger-gyldigheten-pa-personlige-sertifikat/

Jeg har søkt om påtegning/endorsement, men har ikke mottatt den. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet at CRA som utløper i perioden frem til 1. juni 2020, forlenges med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet.

Jeg må fornye min helseerklæring, hva gjør jeg?

I tilfeller der situasjon med koronaviruset er til hinder for at en sjømann får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at en sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:
 • tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
 • vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.

Vet dere hvordan sjøfolk blir behandlet i forhold til reiserestriksjoner på flyplassene, med tanke på mannskapsskifter på skip?

Når det gjelder reiserestriksjoner vil Sjøfartsdirektoratet henvise til oppdatert informasjon på helsedirektoratet.no.

Det er det samme regelverket som gjelder for sjøfolk som for andre reisende.

Spørsmål om hvordan dette håndteres i praksis, må stilles sentrale eller lokale helsemyndigheter.

Mer info finner du her:
https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av--og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/

Vi er kursholder/testsenter for båtførerprøven eller godkjent tilbyder av praktisk prøve ICC. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen??

Svar:Regjeringen og Helsedirektoratet publiserte den 12.03.2020 et vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter for å hindre spredning av koronaviruset. Vedtaket kan leses her 

Sjøfartsdirektoratet sin vurdering er at godkjente tilbydere av praktisk prøve ICC, samt kursholdere og godkjente testsentre for båtførerprøven, faller inn under kategorien andre utdanningsinstitusjoner (punkt 6 i vedtaket over), og at kurs og eksamen derfor ikke kan holdes i denne perioden.

Det er blant annet vedtatt å stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars. Tiltakene kan bli forlenget.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at dere holder dere oppdatert på nåværende og fremtidige tiltak fra myndighetene som omhandler utdanningsinstitusjoner.

Vi er godkjent tilbyder av fritidsskipperopplæring. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen?

Svar: Regjeringen og Helsedirektoratet publiserte den 12.03.2020 et vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter for å hindre spredning av koronaviruset. Vedtaket kan leses her . Det er blant annet vedtatt å stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars. Tiltakene kan bli forlenget.

Sjøfartsdirektoratet sin vurdering er at godkjente tilbydere av fritidsskipperopplæring faller inn under kategorien andre utdanningsinstitusjoner (punkt 6 i vedtaket over), og kan derfor ikke tilby kurs og eksamen ved fysisk oppmøte.

For at undervisningen ikke skal stoppe helt opp, vil Sjøfartsdirektoratet nå tillate nettundervisning i teoretiske emner etter disse vilkårene:

 • Undervisningen må gis via kommunikasjonskanaler som tillater toveiskommunikasjon med video og god lyd, slik at oppmøte kan likestilles med fysisk oppmøte. (Skype, Teams eller lignende)
 • Kurset skal fortsatt gå over minst 120 undervisningstimer, hvor det er krav til deltakelse.
 • Kurset skal gjennomføres i henhold til læreplanen.
 • Kursholderne må selv tilpasse kurset slik at det lar seg gjennomføre digitalt. Det må vurderes om noen av emnene/delemnene må gjennomføres med fysisk oppmøte ved et senere tidspunkt.
 • Gjennomføring av fritidsskipperkurs som e-læring er ikke tiltatt.

 Vi ber om at godkjente kurstilbydere som ønsker å benytte seg av dette alternativet melder fra til Sjøfartsdirektoratet. Dette gjøres ved å sende en e-post, med en kort forklaring på hvordan dere tenker å gjennomføre kurset, til post@sdir.no.

Når det gjelder gjennomføring av de to praktiske emnene, eksamener og eventuell praktisk utsjekk, vurderer Sjøfartsdirektoratet det slik at dette må vente.

 Dette gjelder så lenge vedtaket fra Helsedirektoratet er i kraft, eller inntil annen informasjon gis fra Sjøfartsdirektoratet

Dispensasjon for å sitte i kjøretøy under overfart

Svar: Sjøfartsdirektoratet har mottatt henvendelser om dispensasjon fra kravene i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere §13. 

Forskriften tillater at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene under overfart i fartsområde 2 og mindre, om gitte forbehold er oppfylt.

For fartøy som opererer i fartsområde 3/klasse D eller større, og på lukkede ferger er det ifølge forskriften forbudt å oppholde seg i kjøretøy under overfarten. 

Så lenge det er fare for koronasmitte kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerer oppholder seg i kjøretøyene under overfart så lenge følgende retningslinjer følges:

Anbefalinger og retningslinjer fra sentrale og lokale helsemyndigheter må følges. Spesielt relatert til antall personer som samles og arealet som de samles på.

Rederiet må vurdere om passasjerer kan sitte i kjøretøy under overfarten. Denne risikovurderingen skal være tilgjengelig ombord

Følgende punkter må som et minimum være vurdert:

 • Hvordan kan man sikre evakuering av passasjerer fra det aktuelle området ved en eventuell brann eller annen redningsoperasjon?
 • Er det tilstrekkelig bemanning om bord for å håndtere evakuering fra bildekk i tillegg til normalt mønstringsområde
 • Må passasjerantallet reduseres
 • Sikring av last 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen