Send dine spørsmål til post@sdir.no, og vi vil fortløpende publisere spørsmål og svar på denne siden.

Vil tiltakene som er innført for å redusere smitterisiko kunne medføre forsinkelser for nybygg, ombygginger og innflagginger?

Svar: Sjøfartsdirektoratet gjør sitt ytterste for at tilsynsbegrensningene i forbindelse med koronasituasjonen ikke skal medføre forsinkelser eller at sikre skip ikke får seile. Det er satt inn tiltak som nettopp skal forhindre dette.

Et av tiltakene er tilbud om fjerntilsyn. Per nå har direktoratet klart å opprettholde aktiviteten slik at det ikke har medført forsinkelser. Dette er også fokus i tiden fremover.

Ta kontakt med prosjektleder for aktuelt fartøy dersom du har spørsmål om sertifiseringsprosessen.

Vi har et fartøy der sertifikater på fartøy og dato for utstyr nærmer seg utløp. Hva gjør vi?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall i 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Du kan lese mer om disse forlengelsene, samt laste ned dokumentasjon på dette, via denne saken.

Jeg har et personlig sertifikat som går ut på dato, og jeg får ikke søkt om fornying ettersom kurssted for sikkerhetskurs er stengt inntil videre grunnet korona. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet. Les mer her.

Jeg har søkt om påtegning/endorsement, men har ikke mottatt den. Hva gjør jeg?

Svar: Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet at CRA som utløper i perioden frem til 1. november 2020, forlenges med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig å søke for å få denne forlengelsen av gyldighet.

Jeg må fornye min helseerklæring, hva gjør jeg?

Svar: Dersom du ikke får fornyet din norske helseerklæring som følge av covid-19, vil Sjøfartsdirektoratet tillate at du arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:
  • tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
  • du er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato

Vet dere hvordan sjøfolk blir behandlet i forhold til reiserestriksjoner på flyplassene, med tanke på mannskapsskifter på skip?

Svar: Oppdatert informasjon finner du her.

Vi er kursholder/testsenter for båtførerprøven eller godkjent tilbyder av praktisk prøve ICC. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen??

Svar: Båtførerprøven kan tas som videoovervåket test.

Vi er godkjent tilbyder av fritidsskipperopplæring. Kan vi fremdeles arrangere kurs og eksamen?

Svar: For at undervisningen ikke skal stoppe helt opp, har Sjøfartsdirektoratet tillatt nettundervisning i teoretiske emner etter disse vilkårene:

  • Undervisningen må gis via kommunikasjonskanaler som tillater toveiskommunikasjon med video og god lyd, slik at oppmøte kan likestilles med fysisk oppmøte. (Skype, Teams eller lignende)
  • Kurset skal fortsatt gå over minst 120 undervisningstimer, hvor det er krav til deltakelse.
  • Kurset skal gjennomføres i henhold til læreplanen.
  • Kursholderne må selv tilpasse kurset slik at det lar seg gjennomføre digitalt. Det må vurderes om noen av emnene/delemnene må gjennomføres med fysisk oppmøte ved et senere tidspunkt.
  • Gjennomføring av fritidsskipperkurs som e-læring er ikke tiltatt.

Vi ber om at godkjente kurstilbydere som ønsker å benytte seg av dette alternativet melder fra til Sjøfartsdirektoratet. Dette gjøres ved å sende en e-post, med en kort forklaring på hvordan dere tenker å gjennomføre kurset, til post@sdir.no.

Når det gjelder gjennomføring av de to praktiske emnene, eksamener og eventuell praktisk utsjekk, vurderer Sjøfartsdirektoratet det slik at dette må vente.

Dette gjelder så lenge vedtaket fra Helsedirektoratet er i kraft, eller inntil annen informasjon gis fra Sjøfartsdirektoratet.