Vi ønsker bred deltakelse i diskusjon omkring utvikling av gode og virkningsfulle tiltak som kan inngå i den kommende handlingsplanen for sjøsikkerhet som er under utarbeidelse. 

Gjennom innspillspostkassen kan du sende inn problemstillinger og forslag til tiltak for å motvirke disse. Du kan velge å sende inn innspill anonymt, men om du oppgir kontaktinformasjon har vi anledning til å følge opp med eventuelle spørsmål, samt også gi en tilbakemelding knyttet til behandling av innspillet.

Det kan være aktuelt å benytte innspillene anonymt i markedsføringssammenheng, til inspirasjon for andre. Dette kan du eventuelt reservere deg mot gjennom skjemaet.

Klikk her for å komme til innspillsskjemaet.