Sjøfartsdirektoratet inviterer i vår til fysiske seminarer for å motta og diskutere innspill til tiltak som kan inngå i Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet. Møtene vil dreie seg om både næringsfartøy og fritidsfartøy, og ha omdreiningspunkt rundt kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for prosjektet. 

Det settes også opp et digitalt oppfølgingsmøte til hver av samlingene. Dersom man ikke har anledning til å delta fysisk, kan man alternativt møte her. Merk at disse vil være kortere og ha en annen innretning og program enn de fysiske samlingene. Du kan også sende dine innspill per e-post eller benytte innspillspostkassen.

Næringsfartøy

For næringsfartøy vil seminarene tematiseres rundt disse fartøygruppene:

Fartøygruppe Dato

Sted

Alt. digitalt møte

Samarbeids-partner Lokale
Lasteskip i nærskipsfart 18.03 Bergen 17.04 Kystrederiene Clarion Hotel Bergen
Ferge og hurtigbåt (+ buksering og slepebåt) 09.04 Oslo 30.04 NHO Sjøfart Næringslivets hus
Mindre fiskefartøy Kommer Kommer Kommer Norges Kystfiskarlag Kommer
Store passasjerskip 19.04 Ålesund 08.05 Kystverket Kystverket
Mindre båter brukt i næring (mindre arbeidsbåter, fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, etc.) 30.04 Trondheim 21.05 Sjømat Norge Brittania hotel
Fiskefartøy 06.05 Tromsø 28.05 Norges Råfisklag Radisson Blu Hotel Tromsø
Oversjøisk og offshore 11.06 Oslo 21.06 Rederiforbundet Quality Hotel Hasle Linie


Seminarene berammes fra kl. 10:00 - 16:00. 

Påmelding til tiltaksutvikling for næringsfartøy

Fritidsfartøy

For fritidsfartøy inviteres det til seminarer med omdreiningspunkt rundt innsatsområdene som allerede foreligger i Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019-2023.

Tema Dato Sted Alt. digitalt møte Lokale
  • Sikkerhetsutstyr
  • Fartøysikkerhet
  • Båtførers kompetanse
10.04 Oslo 07.05 Scandic St. Olavs plass
  • Rusmidler
  • Utleie av båt + fritidsfiske/alene om bord
11.04 Oslo 08.05 Scandic St. Olavs plass
  • Sikkerhet ved brygge/havn
  • Fart
  • Farleder
22.04 Ålesund 13.05 Kystverket

Seminarene berammes fra kl. 09:00 - 16:00 (10-16:00 i Ålesund). 

Påmelding til tiltaksutvikling for fritidsfartøy

Hvem kan delta på møtene?

Møtene er tiltenkt organisasjoner, institusjoner og representanter for brukere og aktører i de aktuelle næringene. Herunder fagforeninger, arbeidsgiverrepresentanter, forskningsinstitusjoner, myndigheter, bedrifter, mv. Eventuelle reisekostnader forbundet med deltakelse dekkes av den enkelte. Vi gjør også oppmerksom på at problemstillinger og forslag til tiltak også kan sendes inn gjennom vår innspillspostkasse. Også for privatpersoner.

Se metodikk-siden for informasjon om hvordan du best kan forberede deg til møtene.