Registreringsgebyrer i NIS

  • Publisert: 19.05.2016

For registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest skal det betales gebyr. Se gjeldende satser her.

1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3 600,-
Registrering av endring av eier kr 2 167,-
Endring av andre juridiske roller kr 1 084,-
Endring av skips navn kr 2 882,-
Endring av hjemsted kr   724,-
Registrering av pant kr 2 531,-
Registrering av flåtepant, per skip kr 2 531,- 
Samtykke/påtegning av pant kr 2 167,-
Sletting av fartøy kr 2 167,-
Pantattest/utskrift kr    649,-
Hjemmels- og heftelsesattest kr    649,-
Slettelsesattest kr    649,-
Journalbekreftelse kr    649,-
Kopi av dokument kr    251,-
Skipsliste kr    649,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), kr 1 894,–
  • Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 400,–
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, kr 2 910,–
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 2 910,–

3. Gebyrkalkulator

Ved å bruke dette skjemaet – gebyrkalkulator (lastes ned) kan en enkelt beregne førstegangsgebyrer og årsgebyrer

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2020

Til toppen