Identifikasjon av fartøy og eier

  • Publisert: 29.01.2014

Kjenningssignal og IMO nummer identifiserer fartøyet. For fartøy over 100 GRT i utenriksfart skal også eier og ISM-ansvarlig ha IMO nummer.

Hvis ikke kjenningssignal og/ eller IMO nummer er tildelt fra før, vil avdeling Skipsregistrene gjøre det i forbindelse med registreringen.

1. Hvilke fartøy skal ha IMO nummer?

Hovedregel: Propelldriftede passasjerskip over 100 GRT og lasteskip over 300 GRT.

SOLAS-reguleringen angir følgende unntak for skipstyper som ikke skal ha et IMO-identifiseringsnummer:

  • Fartøy uten eget fremdriftssystem
  • Skip bygd av treverk
  • Fritidsbåter
  • Fartøy som kun driver med fiske
  • Skip i spesiell tjeneste, for eksempel fyrskip og SAR-skip (Search and Rescue)
  • Umotoriserte lektere
  • Hydrofoil- og luftputebåter
  • Krigs- og troppeskip
  • Flytedokker og andre lignende innretninger.

Selv om ovennevnte er unntatt fra krav om IMO nummer så kan det bli tildelt etter søknad til IHS Fairplay.

Fiskefartøy er unnttatt kravet, men nåværende praksis tilsier at også denne fartøytypen får tildelt IMO nummer.

2. Eier og ISM-ansvarlig selskap

Eier og ISM-ansvarlig selskap for fartøy over 100 GRT i utenriksfart skal også være identifisert med IMO identifikasjonsnummer.

3. Hvem tildeler IMO nummer til skip og selskap?

IHS Fairplay, på vegne av the International Maritime Organization (IMO).
IMO identification number scheme.

Til toppen