ILO

Rapporter fra International Labour Organization (ILO).

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

  • Ekspertmøte om sjøfolks sikkerhet og helse

    • 04.11.2014
    • 15:42

    Formålet med møtet var å vedta retningslinjer for flaggstatene om gjennomføring av MLC regel 4.3 om krav til sikkerhet, helse og forebygging av ulykker på skip, samt relaterte plikter i MLC regel 1.1 om minstealder og regel 3.1 om innredning og rekreasjonstilbud.

Til toppen