Les hele rapporten som PDF

Retningslinjene ble vedtatt 17. oktober 2014, og innebærer først og fremst mer konkrete anbefalinger for ivaretakelse av sikkerhet, helse og ulykkesoppfølging på skip enn det som følger av retningslinje B.4.3 i MLC. Retningslinjenes fulle navn er «Guidelines for implementing the occupational safety and health provisions of the Maritime Labour Convention, 2006».

Les de vedtatte retningslinjene som PDF (engelskspråklig)