Resolusjoner som er godkjent av IMOs forsamling (Assembly).

Resolusjoner som er godkjent av IMOs miljøkomité MEPC.

Resolusjoner som er godkjent av IMOs sjøsikkerhetskomité MSC.

Sidene til IMO er litt store å laste ned, så det kan ta litt ekstra tid fra vinduet er åpnet til teksten kommer frem.