Publikasjoner

  • Publisert: 01.01.2012

Sjøfartsdirektoratet gir ut en rekke publikasjoner om ulike emner eller faste publikasjoner som fagbladet Navigare.

Brosjyrer

Elektroniske versjoner av ulike brosjyrer som direktoratet utgir. Knyttet til aksjoner, tidsaktuelle temaer eller av mer generell karakter. 

Navigare

Sjøfartsdirektoratets eget fagblad med fokus på aktuelt stoff knyttet til de arbeidsfeltene direktoratet jobber med. Viktige stikkord er sikkerhetsrelatert materiell, arbeids- og levevilkår for sjøfolk og informasjon fra velferdstjenesten for sjøfolk.

Grafisk profil for Sjøfartsdirektoratet

Den grafiske profilen viser hvordan Sjøfartsdirektoratets grafiske uttrykk skal utformes. Profilen kan lastes ned.

Regelverksbøker

Trykket utgave av regelverkssamlinger for passasjer- og lasteskip, fiskefartøy og flyttbare innretninger kan bestilles hos:

Fagbokforlaget AS
Kanalveien 51,
5068 Bergen
Tlf.: 55 38 88 38
Faks: 55 38 88 39
E-post: ordre(a)fagbokforlaget.no 

Til toppen