Brosjyrer

Elektroniske versjoner av ulike brosjyrer som direktoratet utgir. Knyttet til aksjoner, tidsaktuelle temaer eller av mer generell karakter. 

Navigare

Sjøfartsdirektoratets eget fagblad ble trykket frem til våren 2020, med fokus på aktuelt stoff knyttet til de arbeidsfeltene direktoratet jobber med. Viktige stikkord er sikkerhetsrelatert materiell, arbeids- og levevilkår for sjøfolk og informasjon fra velferdstjenesten for sjøfolk.

Grafisk profil for Sjøfartsdirektoratet

Den grafiske profilen viser hvordan Sjøfartsdirektoratets grafiske uttrykk skal utformes. Profilen kan lastes ned.

Regelverksbøker

Trykket utgave av regelverkssamlinger for passasjerskip, lasteskip og flyttbare innretninger kan bestilles hos:

Fagbokforlaget AS
Kanalveien 51,
5068 Bergen
Tlf.: 55 38 88 38
Faks: 55 38 88 39
E-post: ordre@fagbokforlaget.no