Sjøfartsdirektoratet ønsker at vår grafiske profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos samarbeidspartnere, brukere, potensielle arbeidstakere, oss ansatte i Sjøfartsdirektoratet og samfunnet ellers.

Den grafiske profilen er organisasjonens visuelle ansikt utad. Logo, fargepalett, typografi, bildebruk og øvrige visuelle elementer er med på å skape en tydelig profil i vår kommunikasjon. Ved konsekvent bruk oppnår vi et helhetlig uttrykk som er med på å styrke vår identitet som organisasjon.

Last ned den grafiske profilen (pdf)