Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: VENTURI
  • Kjenningssignal: LE4010
  • Tidlegare Småbåtregisternr.: TAX493
  • Bygd av Bavaria Yachtbau GmbH, Giebelstadt, Tyskland i 2006
  • Modell: Bavaria 33 Cruiser
  • HIN/CIN kode: DE-BAVH33W3I607
  • Største lengde: 10,25 m
  • Breidde: 3,48 m
  • Djuptgåande: 1,85 m

Eiga av: Tom Erik Larsen og Susann Larsen, Vigra; Kjetil Alsterberg og Silje Ottesen, Rådal; Per Edvard Saupstad og Reidun Pettersen, Bodø; Per Stian Jensen, Fjelldal og seinast av Ida Dahl Olsen og Thom Roger Pedersen, Svolvær.

Melder ingen seg, vil Ida Dahl Olsen og Thom Roger Pedersen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no