Forskrift 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet i norsk internasjonalt skipsregister (Fartsområde – NIS)