En ulykke på eller med skip håndteres i dag likt som andre typer ulykker, og etterforskningsansvaret ligger hos det enkelte politidistrikt.

Sør-Vest politidistrikt ved Seksjon for nordsjø og miljø har fagansvar for etterforsking av sjøfartsforhold, og svarer på spørsmål fra politidistriktene ved behov. Politiet har også egne temasider på sitt intranett som gjelder sjøfartsforhold.

Kontaktinformasjon til politidistriktene i Norge finner du på Politiet sin nettside.