Formålet er å fremme og forbedre marine ulykkesgransking samt å fremme samarbeid og kommunikasjon mellom marine ulykkesetterforskere.

Målene for MAIIF er:

  • Å fremme, utvikle og opprettholde et samarbeidsforhold mellom nasjonale marine etterforskere i den hensikt å forbedre og dele kunnskap i et internasjonalt forum.
  • Å forbedre maritim sikkerhet og forebygging av forurensning gjennom formidling av informasjonen ervervet i undersøkende prosesser.
  • Å oppmuntre til gjennom samarbeid utviklingen, anerkjennelsen, implementering og forbedring av relaterte internasjonale instrumenter hvor dette passer inn

Du finner MAIIF sin nettside her