Resultater

Overordnede resultater fra undersøkelsen finner du her (PDF)

Resultater filtert på fartøystype

Passasjerskip (PDF)

Fiskefartøy (PDF)

Lasteskip (PDF)

Presentasjoner

Presentasjon av spørreundersøkelsen maritim sikkerhet, Safetec, Sjøsikkerhetskonferansen 2023

Teknisk notat Resultater fra spørreundersøkelse om maritim sikkerhet - 2023.pdf

Presentasjon mobbing_trakassering.pdf