Det er Safetec som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, mens Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for prosjektet. Maritimt samarbeidsforum er også involvert. Forumet består av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet, faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Ønsker å nå ut til flere

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte en lignende undersøkelse i både 2019 og i 2021.

– I 2021 fikk vi inn 7000 svar, og dette har vært verdifullt i det forebyggende arbeidet. Vi håper på enda flere svar i år, sier prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø.

Sjøfartsdirektoratet ønsker hjelp til å nå ut til enda flere sjøfolk, og kan tilby egne interne rapporter til rederier og organisasjoner som tar kontakt.

– En slik intern rapport blir sammenstilt mot hva «alle andre» har svart. Dette er en fantastisk mulighet for rederier og organisasjoner å finne ut «hvor skoen trykker» i eget foretak, og hvordan sikkerhetskulturen og sikkerhetsfokuset er om bord, legger Flatebø til.

Rederier og organisasjoner som ønsker å være med kan ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet snarest, for å få informasjon om hvordan undersøkelsen kan distribueres til sine ansatte eller medlemmer.

Finne hensiktsmessige tiltak

For aktørene kan spørreundersøkelsen bidra til økt søkelys på sikkerhet. Resultatene kan brukes til å observere forskjeller i næringen og endringer fra sist undersøkelse. Samlet kan dette brukes til å identifisere områder hvor det kan være hensiktsmessig med tiltak som kan øke sikkerheten for de ansatte. Eksempler kan være opplæring, nytt utstyr eller endring i prosedyrer og arbeidsprosesser.

Et viktig bidrag til en tryggere arbeidshverdag

Alle som svarer på undersøkelsen gir et viktig bidrag til arbeidet med å redusere sjansen for ulykker, uhell og alvorlige miljøskader. En felles, god sikkerhetskultur krever et nært samarbeid mellom ansatt, rederi og myndigheter.

– Vi oppfordrer skipsfører og ledelsen i rederiet til å gå foran og uttrykke hvor viktig et slikt arbeid er for alle ansatte. Bruk gjerne sikkerhetsmøter om bord eller tilsvarende for å svare på undersøkelsen. Vi håper også at rederier og organisasjoner bidrar til å motivere ansatte og medlemmer til å svare på undersøkelsen, sier Flatebø.

Mer info om undersøkelsen finnes her