Guineabukta

Piratvirksomhet og -angrep i Guineabukta er fortsatt en alvorlig sikkerhetstrussel. Piratgruppene er motstandsdyktige og målbevisste, og kan angripe mer enn 200 nm fra kysten. Deres hovedmål er å kidnappe sjøfolk og kreve løsepenger. Angrepene er ofte av svært voldelig karakter og sjøfolk og marinepersonell har blitt drept under angrep.

Gitt alvorlighetsgraden av piratvirksomheten, er det viktig at fartøy som skal seile og operere i området har gjennomført adekvate sikringsrisikovurderinger og iverksatt effektive tiltak fra fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP).

Sjøfartsdirektoratet krever at skip som fører norsk flagg implementerer MARSEC/ISPS nivå 2 i områdene som er merket i illustrasjonen under.

kart - vest afrika.png

Råd om forebyggende tiltak:

  • Bruke BMP5 West-Africa i forberedelser og operasjoner.
  • Gjennomfør sikringsrisikovurderinger før transitt og operasjon i området.
  • Hent inn informasjon fra MDAT-GoG ukentlige rapporter og trusselvurderinger for området.
  • Forberede skip og mannskap, gjennom planlegging og øvelser.
  • Rapporter til MDAT-GoG i henhold til retningslinjer.
  • Vær på vakt og oppretthold en høy grad av situasjonsforståelse, både underveis og i havn.