HEVET SIKRINGSNIVÅ: 

  • Israelsk territorialfarvann, i Middelhavet opprettholdes til MARSEC/ISPS-nivå 3.
  • Hele Aqababukten vil fortsatt ha et MARSEC/ISPS-nivå 2 med bakgrunn i informasjon om flere nedslag fra missiler og droner i området.

Sdir anmoder om fortsatt høy årvåkenhet og opprettholder et forhøyet sikringsnivå for å reflektere faren for kollateral skade i disse hav- og kystområdene.

CSO og SSO oppfordres til å følge utviklingen tett gjennom pålitelige kilder.

Skip som ligger til ankers utenfor områdene må også vurdere farene for kollateral skade og ta nødvendige forholdsregler.

Tiltaket vurderes kontinuerlig og har gyldighet til 29. februar 2024. Nødvendige oppdateringer vil bli publisert på Sjøfartsdirektoratets nettsider.