Du kan enkelt sjekke status på søknaden din på «min side sjøfolk».

For å se status trykker du deg inn på sertifikater.

Sjekke status på søknaden.JPG

De forskjellige statusene er:

Søknad påbegynt:

Søknaden din er påbegynt, men ikke fullført. For å fullføre søknaden trykker du på søknadsboksen og deretter «åpne søknad».

Søknad levert til saksbehandler:

Søknaden din er levert og ligger i saksbehandlingskø. Søknaden må være betalt for å få denne statusen.

Søknad mangler dokumentasjon:

Vi trenger mer dokumentasjon for å ferdigstille søknaden.

Søknad mangler betaling:

Det er ikke registrert betaling på søknaden. Søknaden vil ikke blir behandlet før vi har mottatt saksbehandlingsgebyret.

Søknad avsluttet pga. manglende betaling:

Vi har ikke mottatt betaling innen tiden. Du må sende inn en ny søknad.

Søknad godkjent: Søknaden din er ferdig behandlet.

Sertifikatet eller beviset er tilgjengelig under «mine sertifikater».