Dersom vi trenger mer informasjon for å behandle søknaden din vil søknaden få status «søknad mangler dokumentasjon».

For å laste opp manglende dokumentasjon trykker du på søknaden.

Opplasting tilleggsinfo_01.JPG

 

Trykk deretter på «last opp manglende dokumentasjon»

Opplasting tilleggsinfo_02.JPG

Du vil nå komme til søknaden din. Det er kun krav som er markert med gul farge og utropstegn som trenger mer dokumentasjon.

Trykk på knappen «endre dokumentasjon» for å laste opp eller endre dokumentasjon.

Opplasting tilleggsinfo_03.JPG


Du har mulighet til å slette dokument, legge til flere filer og redigere datafeltet.

Opplasting tilleggsinfo_04.JPG

 

Når alle boksene er markert med grønt er søknaden klar for innsending.

Opplasting tilleggsinfo_05.JPG

 

Etter innsending vil du få opp en bekreftelse på mottatt tilleggsinformasjon.

Opplasting tilleggsinfo_06.JPG