Fartøyet skal slettes fra NOR når det overføres til nytt register, selges til utlandet for opphugging er hugget/forlist/tilintetgjort mm.

1. Er det registrert pant i fartøyet?

Banken/panthaver må slette panten. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet.
Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "Melding om sletting", KR-0009. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av eier. Hvis dette er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist. Dette skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.
Meldingen skal sendes skipsregistrene innen 30 dager, jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 13.

3. Tilleggsdokumentasjon ved flaggskifter

Hvis flaggskifte i forbindelse med salg

Bill of Sale i original eller bekreftet ”rett kopi”. Dokumentet signeres med forpliktende underskrift av selger. Hvis dette er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Hvis fartøyet slettes ut av landet av norsk eier uten eierskifte

Bekreftelse fra nytt register om at registrering skal skje / har funnet sted. Bekreftelsen skal sendes som en PDF-kopi direkte fra det aktuelle landets register.

Hvis fartøyet er over 50 år

Utførselstillatelse fra institusjon oppnevnt av Kulturdepartementet. Brukeren må selv kontakte departementet. Tillatelsen sendes til Skipsregistrene i originalformat.

4. Tilleggsdokumentasjon ved sletting uten overføring til nytt register

Fartøyet er hugget

Bekreftelse fra verkstedet om at fartøyet er hugget opp. En PDF-kopi er tilstrekkelig.

Fartøyet er tilintetgjort/kondemnert

Bekreftelse fra lensmann eller havnemyndighet på at fartøyet ikke lenger eksisterer. Bekreftelsen sendes inn som PDF-kopi direkte fra utsteder.

Fartøyet er forlist

Bekreftelse fra forsikringsselskapet om at forsikringsoppgjør har funnet sted med oppgjør til eventuelle panthavere. Bekreftelsen sendes inn som PDF-kopi direkte fra utsteder.

5. IMO-krav

Gjelder alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart.

FORM 2

KR-IMO-02, endringsmelding til eksisterende CSR. Dato for sletting fra NOR skal anmerkes i punkt 15. Meldingen signeres av ISM-ansvarlig eller kapteinen. Kopi sendes NOR.
Originalen bringes om bord for oppbevaring som en del av fartøyets CSR-historikk.

FORM 3

Merk at hvert eneste CSR-dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03,  en indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av FORM 3 i originalformat.

Nytt CSR-dokument utstedes av NOR ved slettelsestidspunkt

  • Oppgi hvor originalt CSR-dokument skal sendes.

Kopi av fartøyets CSR-historikk skal sendes til det nye registeret, slik at de kan utstede det neste nummeret i rekkefølgen.

  • Oppgi kontaktinformasjon til det nye registeret.

6. Gebyr for slettingen per 1. januar 2022

NOK 2 296, – Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker må fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. Dette skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes samlet til registrene.

Ta kontakt, og vi vil  veilede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no