På grunn av tidsforskjeller ved leveringer har avdeling Skipsregistrene vaktordning fra 07:00 til midnatt. 

Unntatt er søndager og internasjonale helligdager.

Som internasjonale helligdager regnes

  • 1.nyttårsdag:
  • Langfredag
  • 1.mai
  • 1.juledag

Telefon: 930 84 26352 74 50 00 

Vakthavende er tilgjengelig etter nærmere avtale.