Hvis ikke kjenningssignal og/eller IMO-nummer er tildelt fra før, vil Skipsregistrene gjøre det i forbindelse med registreringen.

1. Hvilke fartøy skal ha IMO-nummer?

Hvilke fartøy skal IMO-nummer?

Iht. IMO Resolution A.1117(30) gjelder ordningen skip med bruttotonnasje på 100 eller mer, inkludert fiskefartøy, passasjerskip med mindre enn 100 bruttotonnasje, hurtigpassasjerfartøy og mobile offshore boreenheter som er engasjert i internasjonale reiser (SOLAS-regulering V/19-1); og for alle motoriserte innenbords fiskefartøy med mindre enn 100 bruttotonnasje ned til 12 meter total lengde (LOA) som er autorisert til å operere utenfor farvannene under flaggstatens nasjonale jurisdiksjon.
Unntatt er lektere, fritidsbåter og innretninger som nevnt i sjøloven § 33 og § 39.

Regelverk:

 

2. Eier og ISM-ansvarlig selskap

Eier og ISM-ansvarlig selskap for fartøy over 100 GRT i utenriksfart skal også være identifisert med IMO-identifikasjonsnummer.

3. Hvem tildeler IMO-nummer til skip og selskap?

IHS Fairplay, på vegne av the International Maritime Organization (IMO).