NOR registreringsgebyrer

  • Publisert: 19.05.2016

For registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest skal det betales gebyr.

1. Registreringer i Skipsregisteret skal betales etter følgende satser

jf.forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 6.

Nyregistreringer

Nyregistrering NOR registreringspliktig
og BYGG

kr

3 390

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m)

kr

3 390

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m) som må dokumenteres av
Sjøfartsdirektoratet

kr

2 384

Endringer felles for alle fartøy

Endring av andre juridiske roller

kr

1 020

Endring av hjemsted

kr

682

Registrering av pant

kr

2 384

Registrering av flåtepant - per skip

kr

2 384

Samtykke/påtegning av pant

kr

2 040

Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy

kr

2 040

Pantattest/utskrift

kr

611

Hjemmels- og heftelsesattest

kr

611

Slettelsesattest

kr

611

Journalbekreftelse

kr

611

Kopi av dokument

kr

236

Skipsliste

kr

611

Endringer NOR pliktige (15 m og over) og bygg

Registrering av endring eier                       

kr

2 040

Endring av skips navn

kr

2 714

Endringer NOR ikke registreringspliktige (under 15 m)

Registrering av endring eier

kr

1 633

Endring av skips navn

kr

682

Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted

kr

1 633

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Vennligst benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/ nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

2.1. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) kr 1 784, –
2.2. Passasjersertifikat for elvefart kr 1 319, –
2.3. Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001 kr 2 740, -
2.4. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 2 740, –

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2018

Til toppen