Registreringsgebyrer for NOR/BYGG

  • Publisert: 01.01.2012

Det skal betales gebyr for registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest.

1. Registreringer i Skipsregisteret skal betales etter følgende satser

Jf. forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 6.

Nyregistreringer

Nyregistrering NOR registreringspliktig
og BYGG

kr

3 600,-

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m)

kr

3 600,-

Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig
(under 15 m) som må dokumenteres av
Sjøfartsdirektoratet

kr

2 531,-

Endringer felles for alle fartøy

Endring av andre juridiske roller

kr

1 084,-

Endring av hjemsted

kr

   724,-

Registrering av pant

kr

2 531,- 

Registrering av flåtepant, per skip

kr

2 531,-

Samtykke/påtegning av pant

kr

2 167,-

Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy

kr

2 167,-

Pantattest/utskrift

kr

   649,-

Hjemmels- og heftelsesattest

kr

   649,-

Slettelsesattest

kr

   649,-

Journalbekreftelse

kr

   649,-

Kopi av dokument

kr

   251,-

Skipsliste

kr

   649,-

Endringer for NOR-pliktige (15 m og over) og bygg

Registrering av endring av eier                       

kr

2 167,-

Endring av skipsnavn

kr

2 882,-

Endringer for NOR ikke-registreringspliktige (under 15 m)

Registrering av endring av eier

kr

1 734,-

Endring av skipsnavn

kr

   724,-

Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted

kr

1 734,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Vennligst benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer for f.eks. dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater, jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

Et innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

2.1. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat),  kr 1 894,-
2.2. Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 400,–
2.3. Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001, kr 2 910,-
2.4. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 2 910,–

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2020

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen