Hvis ikke kjenningssignal og/eller IMO-nummer er tildelt fra før, vil Skipsregistrene gjøre det i forbindelse med registreringen.

1. Hvilke fartøy skal ha IMO-nummer?

Hvilke fartøy skal IMO-nummer?

Alle med en bruttotonnasje på 100 og mer.
Unntatt er lektere, fritidsbåter og innretninger som nevnt i sjøloven § 33 og § 39.

Regelverk:

 

2. Eier og ISM-ansvarlig selskap

Eier og ISM-ansvarlig selskap for fartøy over 100 GRT i utenriksfart skal også være identifisert med IMO-identifikasjonsnummer.

3. Hvem tildeler IMO-nummer til skip og selskap?

IHS Fairplay, på vegne av the International Maritime Organization (IMO).