Båtførerbevis som valgfag i ungdomsskolen

  • Publisert: 22.03.2022

Elever på ungdomsskolen kan ta båtførerbevis som valgfag som del av faget "Natur, miljø og friluftsliv", dersom skolen legger til rette for dette.

Illustrasjon av to ungdommer i båt

Hvor finner jeg info om båtførerprøven som valgfag?

Som en del av fagfornyelsen i 2019, ble båtførerprøven tatt inn i valgfaget "Natur, miljø og friluftliv". Å ferdes i båt langs kysten og på innsjøer er en viktig del av friluftslivet i Norge, og ved å ta dette inn som valgfag vil flere få kunnskap og ferdigheter som gjør båtlivet tryggere for en selv og andre.

Mer info om innføringen av båtførerprøven som valgfag står på Regjeringens nettsider og læreplanen for faget finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

For at det skal være mulig for elevene å ta båtførerprøven på skolen, må skolen tilby opplæring i pensumet til båtførerprøven. Skolene kan også søke om å bli testsenter, slik at prøven kan tas på skolen.

Mer info om båtførerbeviset finnes i Sjøfarstdirektoratets retningslinjer for båtførerprøven. 

Hvordan kan skolen bli testsenter?

Norsk Test AS drifter båtførerprøven for Sjøfartsdirektoratet og har ansvar for utstedelse av båtførerbevis og godkjenning av testsentre for båtførerprøven.

For å få bli godkjent testsenter for båtførerprøven må skolen derfor søke godkjenning hos Norsk Test. Det stilles blant annet krav til kurslokaler, tilgang på datamaskiner og organisasjonen for å bli et godkjent testsenter.

Les mer om hvordan du blir et testsenter på Norsk Test sine sider 

Hvordan får vi tak i undervisningsmateriell?

Det finnes mange pensumbøker for forberedelse til båtførerprøven. Bøkene har ikke vært gjennom noe form for godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet, men forfatterne har tatt utgangspunkt i pensumlisten fra direktoratet ved fastsettelse av bøkene.

Det anbefales at skolene selv bestemmer hvilke bøker eller eventuelt nettkurs som kan benyttes i undervisningen. 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen