Dersom du har med deg 12 eller færre passasjerer ut i båt, skal forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer følges. Dette regelverket stiller krav til konstruksjon og utrustning av båten og til førerens kvalifikasjoner.

Rederiet og føreren skal ha et sikkerhetsstyringssystem med gjennomførte risikovurderinger. De må også følge krav til sikkerhetsorientering, bemanning, utstyr, radiokommunikasjon og redningsmidler.

– Forskriften er laget for å hindre tragiske ulykker. Alle som skal ta med seg folk ut i båt, må sette seg godt inn i hvilke krav som gjelder, sier Alf Tore Sørheim, som er avdelingsdirektør i avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Gjelder ulike aktiviteter

Reglene i forskriften gjelder både sightseeing, havrafting, båttaxi, skyss, fotosafari, hvalsafari, fiskeguiding eller lignende. Uansett hva aktiviteten kalles, er det det samme regelverket som gjelder.

– Vi har dessverre sett enkelte tilfeller der operatører prøver å unngå regelverket ved å omdefinere seg fra fører til guide eller instruktør. Her er imidlertid loven klar. Regelverket skal følges også når utleieren, eller en som representerer utleieren, er med ut i båten, understreker Sørheim.

Forskriften gjelder også selv om det ikke tas direkte betalt for turene, eksempelvis ved at et overnattingssted eller en restaurant tilbyr «gratisturer» eller «inkluderer» båttransporten i prisen.

Foretaket skal registreres hos Sjøfartsdirektoratet

Den som tilbyr tjenesten og har ansvar for at sikkerhetskravene i forskriften er oppfylt, skal registrere opplysninger om virksomheten hos Sjøfartsdirektoratet før passasjertransporten starter. De vil da bekrefte at kravene i forskriften er gjennomgått og oppfylt. Registreringen gjelder i ett år og må fornyes så lenge fartøyet er i drift etter denne forskriften.

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn

I 2023 har Sjøfartsdirektoratet valgt å intensivere tilsynsaktiviteten i denne næringen.

– Vi kommer til å være synlige i månedene som kommer. Vi forventer at aktørene forholder seg til gjeldende krav og oppfordrer selvsagt alle til å sette seg godt inn i det som gjelder. Målet vårt er at passasjerene får en fin og sikker opplevelse, sier Sørheim.

Ved utleie av båt uten mannskap gjelder annet regelverk

Når man leier ut båt uten fører eller mannskap, skal leietakeren følge det vanlige fritidsbåtregelverket. Utleier har likevel et stort ansvar for at dette skal være en sikker aktivitet.

Utleie av båt er en forbrukertjeneste, og det stilles krav i produktkontrolloven og internkontrollforskriften om at utleier skal tilby en sikker tjeneste. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som fører tilsyn med de som leier ut båt uten mannskap.

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 29 personer i fritidsbåtulykker, og de siste årene har mange personer mistet livet fra lånt eller leid båt.

– Altfor ofte ser vi turister ute i dårlig vær, i båter som ikke er tilpasset forholdene. Det er viktig at de som leier båt, får informasjon om hvordan båten skal opereres, hvilke begrensninger båten har, og hvem som skal varsles i en nødssituasjon. Tidlig varsling ved ulykker er viktig, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet Søreng.

Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med DSB og en rekke andre aktører utarbeidet en sjekkliste som utleiere av fritidsbåter bør gå gjennom sammen med gjestene. Det er viktig å sikre at alt innholdet er forstått før leietakeren får lov til å ta båten ut. Veilederen er oversatt til flere språk.

Sjøfartsdirektoratet ønsker alle en sikker båtsesong!

Mer informasjon

Mer info om regelverket for passasjertransport finnes på Sjøfartsdirektoratets nettside om 12-pax-regelverket.

Mer info om utleie av båt uten mannskap og veileder finnes på Sjøfartsdirektoratets nettside «Sikkerhet ved utleie av båt i Norge».