Hvem kan melde inn?

Fartstid kan kun registreres av rederi via «min side kvalifikasjoner» eller fra maskin-til-maskin via et API.

Tilleggskompetanse må registreres av rederi med tilknytning til fartøyet tilleggskompetansen er gjennomført på.

Bedømmelse kan registreres av assessor. Assessor har kun mulighet til å registrere bedømmelser som vedkommende er kvalifisert for.

Hva kreves for å logge inn?

For å logge inn kreves det norsk personnummer eller d-nummer. Dersom du logger inn på vegne av et rederi eller en organisasjon, må du få tildelt rollen samferdsel. Flere kan ha rollen samferdsel samtidig.

Logger du inn på vegne av en organisasjon må du logge inn med riktig organisasjonsnummer, altså organisasjonen som står som eier eller driftsansvarlig for fartøyet. Eksempel: Er det Skutvik og Vuku (91044878) som eier fartøyet må du velge å representere dem.  

Hvordan får jeg tildelt rollen "samferdsel" i Altinn?

Ta kontakt med den eller de som står oppført som eier på det fartøyet du ønsker tilgang til. Disse vil kunne gi deg tilgang via Altinn. Les mer om dette her: Altinn - Roller og rettigheter

Hvorfor må jeg ha rollen "samferdsel"?

Det er firmaer, rederier eller enkeltpersoner som eier fartøyer. Det er også eier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til å rapportere inn fartstid fra fartøyet. Hvis du skal ha tilgang til fartøy på lik linje med eier, må man få tildelt rollen «samferdsel» på vegne av firma, rederi eller enkeltperson i Altinn.  

Kan Sjøfartsdirektoratet gi meg tilgang til fartøy?

Nei, det er bare eier eller de denne har delegert ansvaret til, som kan gi tilgang til fartøy.

Hvordan kan jeg se hva som er rapportert inn?

Under boksen rapporter får du en oversikt over alt du har rapportert inn til Sjøfartsdirektoratet.

Hvem skal bruke elektronisk registrering av vitnemål og kurs?

Alle skoler og kurssentre som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, skal rapportere bestått vitnemål og kurs elektronisk. Ikke bestått utdanning og kurs skal ikke registreres.

Jeg har gyldig assessorsertifikat på A4-ark. Hvorfor får jeg ikke lov til å melde inn bedømmelser?

Dersom du har et eldre assessorsertifikat er dette dessverre ikke registrert i våre systemer. For at systemet skal registrere at du er godkjent assessor må du sende inn en ny søknad om assessorsertifikat. Du trenger da kun legge med kopi at ditt eldre sertifikat, søknaden registreres som en førstegangssøknad.