Ved gjennomgang av dokumentasjon og informasjon fra aktørene har direktoratet identifisert en designutfordring i ventilasjonssystemet som kan ha bidratt til hendelsen ved at salt-/sjøvann har kommet inn i batterirommet.

Søsterskipet Bard har samme designutfordring, og Sjøfartsdirektoratet har derfor gitt pålegg om utbedring før videre operasjon.

Les også: Vil gå om bord i etter brann i passasjerbåten Brim

Foto: Brim Explorer

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke er konkludert med årsak til brannen. Men sikkerhet kommer først, og det er derfor det nå gis pålegg om utbedring før søsterskipet kan settes i drift igjen.

Direktoratet vil også se på behov for tiltak på andre fartøy og vurdere hvor aktuell en slik konstruksjon vil være på andre fartøy.

Reder er gjort oppmerksom på at det kommer et pålegg, og har forståelse for dette. 

Sjøfartsdirektoratet vil igjen understreke at undersøkelsene ikke er ferdige, og at vi fortsetter det gode samarbeidet for å finne årsak.