Det var torsdag 11. mars at det kom røyk fra batterirommet på den hybride passasjerbåten Brim Explorer. Ferjen og mannskapet på fire ble ført inn til land ved hjelp av en redningsskøyte da alarmen gikk.

Sjøfartsdirektoratet berømmer arbeidet med håndteringen av hendelsen, hvor partene har jobbet strukturert, kontrollert og sørget for at brannen ikke eskalerte.

– Nå vil politiet, med bistand fra Kripos, undersøke Brim før skipet frigis til andre parter. Da vil også Sjøfartsdirektoratet gå om bord. Det jobbes aktivt for å identifisere årsaken så tidlig som mulig, sier Kolbjørn Berge, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet.

Det er konstatert at det har vært brann i batterirommet, men brannskott og båtens konstruksjon har forhindret videre spredning slik det er tiltenkt. Et område på 300 meter ble sperret av som sikkerhetssone etter at båten ble tauet til kai, men det er nå fjernet.

– Det viktigste er at ingen ble skadd i hendelsen, og at vi finner årsaken til brannen raskt. Vi kan trekke lærdom fra dette i vårt videre arbeid, og vi har dialog med alle parter, sier Håvard Gåseidnes, fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk.

Daglig leder i Brim Explorer, Agnes Árnadóttir, sier at de nå starter det viktige arbeidet med å finne årsaken til brannen.

– Vi vet at det er stor interesse rundt teknologien til våre hybridelektriske skip, og mener det er viktig at vår erfaring kommer alle bransjeaktører til gode. Det er mange læringspunkter ved denne hendelsen, som vi aktivt vil dele så snart vi har fått flere svar, sier Árnadóttir, og legger til at de er svært takknemlig for all bistand fra fagressurser og myndigheter.

Fakta om Brim Explorer

  • Turistkatamaran
  • 24 meter lang og 11 meter bred
  • Hybrid fremdriftssystem
  • Batteripakke på 800 kWh
  • Plass til 140 passasjerer