– Jeg setter denne prisen svært høyt, og kjenner at stormen jeg har stått i, er verdt det. Og la det bare være sagt; det er mange kvinner som kunne stått her i dag - denne prisen tar jeg imot på vegne av dem, forteller Susanne Mortensen stolt.

Æresprisvinner Susanne Mortensen og næringsminister Jan Christian Vestre.
Æresprisvinner Susanne Mortensen og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Haakon Nordvik

Prisen ble overrukket av næringsminister Jan Christian Vestre som også er tilstede på konferansen.

Den 24 år gamle fiskeren har flere ganger stått frem i media og fortalt om sine erfaringer med trakassering på fiskebåter. Hennes historie har satt søkelyset på uakseptable holdninger mot kvinner i fiskerinæringen, og har ført til en samfunnsdebatt om behovet for å styrke mangfoldet av begge kjønn, ulik bakgrunn, etnisitet og legning, og ulike tiltak mot kjønnsdiskriminering i fiskerinæringen.

– Uakseptable fordommer

– Vi er stolte av å tildele årets ærespris til Susanne Mortensen for hennes mot til å sette søkelyset på uakseptable fordommer og behandling av kvinner i fiskerinæringen. Gjennom æresprisen ønsker vi å anerkjenne hennes innsats for likestilling og mangfold i maritim næring, en innsats som også bidrar til å forbedre sikkerheten og miljøet til sjøs, sier styreleder Jon Leon Ervik i Haugesundkonferansen.

Hvert år deles æresprisen ut til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

Hensikten er å fremheve at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Årets ærespris er begrunnet med:

  • Kandidaten er en person som oppfyller flere av kriteriene som ligger til grunn for Æresprisen.
  • Fordommer, menneskesyn og handlinger er viktige faktorer som påvirker trivsel, miljø og ikke minst sikkerhet – også innen maritime yrker.
  • I miljøer der ukultur medfører at enkeltindivider og minoriteter blir trakassert, er det ekstra vanskelig å varsle.

Styret for Haugesundkonferansen gratulerer Susanne Mortensen med en velfortjent pris.

Tidligere vinnere er: