- Sjøfartsdirektoratet gjør en stor jobb med tilsyn. Våre inspektører får kompetanse, og det blir også tatt med i sjekklistene våre at dette er noe vi skal følge opp, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Bakgrunnen for avtalen strekker seg tilbake til høsten 2021 da flere kvinnelige fiskere stod frem i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. I ettertid har temaet fått mye oppmerksomhet i bransjen, og nå har flere aktører blitt enige om å jobbe sammen mot dette.

- Det er ingen som skal grue seg til å gå på jobb. Det er utgangspunktet for denne saken, fordi vi vet at det er mange kvinnelige fiskere som har opplevd en problematisk arbeidshverdag på båten de jobber, sier Bjørn Erik Thon, likestilling- og diskrimineringsombud.

Formålet med avtalen er å bidra til økt forståelse om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan det kan bekjempes. Arbeidet består blant annet av utvikling av kursmateriell, opplæring og kompetanseheving for ledere, verneombud og tillitsvalgte, samt gjennomgang av varslingsrutiner.

- Jeg har forventning om at alle partene som har signert avtalen, bruker den aktivt, sier statsråd Bjørnar Seles Skjæran.

Avtalen ble signert av Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømat Norge, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening, Hun fisker, Likestilling- og diskrimineringsombudet og Sjøfartsdirektoratet.

Samarbeidet strekker seg i første omgang til september 2023.