Oppdaterte retningslinjer for mulig sertifikatutsettelser  per. 01.07.2021 er beskrevet i veildningsrundskriv RSV 4-2022.