Uanmeldt ISPS-tilsyn

Uanmeldte tilsyn om bord på norsk flaggede skip med ISSC for å verifisere samsvar med kodens krav.

Utvidet ISPS-inspeksjon

Inspeksjon utført om bord på fremmedflagget skip på vei til, eller i, norsk havn. Utføres av en «Duly Authorized Officer» ved mistanke om at et skip ikke opererer i samsvar med ISPS-kodens krav.

Vertikal- og horisontalrevisjon av klasseselskapene

Det utføres revisjoner av klasseselskapene for å overvåke og verifisere at disse utfører de delegerte oppgavene i samsvar med beskrivelsene. Slike revisjoner er understøttet av uanmeldte tilsyn om bord på fartøyer.

Verifikasjon

Midlertidig-, førstegangs-, mellomliggende-, fornyelses- og tilleggsverifikasjoner utføres på skip som har ISSC utstedt direkte fra Sjøfartsdirektoratet.