I Norge er regelverket slik at skip som er omfattet av ISPS-regelverket skal som hovedregel anløpe havneanlegg som er godkjente av Kystverket.

Oversikt over godkjente havneanlegg finnes på SafeSeaNet. Se også https://kystinfo.no/ under temalaget «Havn».

Skip som har behov for å anløpe en havn som ikke er godkjent av Kystverket, har følgende alternativ:

  • Anløpe et nærliggende havneanlegg som er godkjent
  • Be havneanlegget søke Kystverket om permanent godkjenning hvis det er aktuelt med flere anløp av skip med ISSC-sertifikat 
  • Be havneanlegget søke Kystverket om tillatelse til å motta et enkeltstående anløp og deretter inngå DoS 

DoS er en tosidig sikringsavtale. Avtalen inngås mellom et fartøy og et havneanlegg, eller mellom to fartøy, og den skal angi hvilke sikkerhetstiltak begge vil gjennomføre.

For fartøyet kan avtalen inngås av kaptein eller ship security officer (SSO), og for havneanlegget av port facility security officer (PFSO) eller en annen kvalifisert person som Kystverket har pekt ut som ansvarlig på landsiden.

En DoS skal minimum oppbevares om bord for de siste 3 år og minst for de siste 10 anløp. 

Nærmere informasjon om ISPS i Norge finnes på Kystverkets nettsider for havner, og for skip på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Ta gjerne kontakt med Kystverket ved spørsmål om havnesikring, og med Sjøfartsdirektoratet ved spørsmål som gjelder skipet.