Mannskap på skip eller flyttbare som har ISPS-sertifikat skal ha ferdighetssertifikat for gjennomgått kurs i sikringsbevissthet. Se FOR-2011-12-22-1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §§ 61 – 64 for mer informasjon om kravene.

Det er tre nivåer av ferdighetssertifikater knyttet til ISPS og sikring.

Utstedelse av ferdighetssertifikater håndteres av sikkerhetssentrene.