Internasjonal konvensjon

Veiledning knyttet til alternative sertifikater


Avsnitt B-VII/1: Veiledning knyttet til utstedelse av alternative sertifikater

<p class="Style64">(Ingen bestemmelser)</p>

Avsnitt B-VII/2: Veiledning om spesielle integrerte opplæringsprogrammer for dekk og maskin

<ol> <li>Hver av partene må sikre at et spesielt integrert opplæringsprogram for dekk og maskin:<ol> <li>tilbys basert på et godkjent opplæringsprogram,</li> <li>finner sted på land innenfor rammen av maritime opplæringsinstitusjoner og/eller om bord på godkjente skoleskip, og</li> <li>er dokumentert i en godkjent opplæringsbok.</li> </ol></li> </ol>

Avsnitt B-VII/3: Veiledning knyttet til prinsipper som styrer utstedelsen av alternative sertifikater

<p class="Style64">(Ingen bestemmelser)</p>
Til toppen