Avsnitt B-VII/1: Veiledning knyttet til utstedelse av alternative sertifikater

(Ingen bestemmelser)

Avsnitt B-VII/2: Veiledning om spesielle integrerte opplæringsprogrammer for dekk og maskin

  1. Hver av partene må sikre at et spesielt integrert opplæringsprogram for dekk og maskin:
    1. tilbys basert på et godkjent opplæringsprogram,
    2. finner sted på land innenfor rammen av maritime opplæringsinstitusjoner og/eller om bord på godkjente skoleskip, og
    3. er dokumentert i en godkjent opplæringsbok.

Avsnitt B-VII/3: Veiledning knyttet til prinsipper som styrer utstedelsen av alternative sertifikater

(Ingen bestemmelser)