Regel VI/1: Obligatoriske minstekrav til innføring i sikkerhet, grunnleggende opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

 1. Sjøfolk skal gjennomgå innføring i sikkerhet og grunnleggende opplæring eller instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/1 i STCW-koden, og skal oppfylle de relevante normene for kompetanse som er angitt i samme avsnitt.
 2. Når grunnleggende opplæring ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å utstede et sertifikat, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har deltatt på et kurs med grunnleggende opplæring.

Regel VI/2: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikater for redningsfarkoster, mann-overbord-båter og hurtiggående mann-overbord-båter

 1. Alle som søker om ferdighetssertifikat for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter, skal: 
  1. ha fylt 18 år 
  2. ha minst 12 måneders godkjent fartstid eller ha deltatt på et godkjent opplæringskurs og ha minst seks måneders godkjent fartstid 
  3. oppfylle de kompetansenormene for ferdighetssertifikater for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter som er angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4 i STCW-koden
 2. Alle som søker om ferdighetssertifikat for hurtiggående mann-over-bord-båter, skal: 
  1. være innehaver av et ferdighetssertifikat for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter 
  2. ha deltatt på et godkjent opplæringskurs 
  3. oppfylle kompetansenormene for ferdighetssertifikater for hurtiggående mann-over-bord-båter som er angitt i avsnitt A-VI/2 nr. 7 til 10 i STCW-koden

Regel VI/3: Obligatoriske minstekrav til opplæring i ledelse av brannslokking

 1. Sjøfolk som har til oppgave å lede brannslokkingsoperasjoner, skal ha fullført og bestått lederopplæring i brannslokkingsteknikker, med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 i STCW-koden, og skal oppfylle normene for kompetanse som er angitt i samme avsnitt.
 2. Når opplæring i brannslokkingsledelse ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å utstede et sertifikat, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har deltatt på et kurs med opplæring i brannslokkingsledelse.

Regel VI/4: Obligatoriske minstekrav vedrørende medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

 1. Sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip, skal oppfylle normene for kompetanse i medisinsk førstehjelp som er angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden.
 2. Sjøfolk som har ansvaret for medisinsk behandling om bord på skip, skal oppfylle normene for kompetanse i medisinsk behandling om bord på skip som er angitt i avsnitt A-VI/4 nr. 4 til 6 i STCW-koden.
 3. Når opplæring i medisinsk førstehjelp eller medisinsk behandling ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å utstede et sertifikat, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har deltatt på et kurs med opplæring i medisinsk førstehjelp eller i medisinsk behandling.

Regel VI/5: Obligatoriske minstekrav for utstedelse av ferdighetssertifikat til fartøyets sikringsoffiser

 1. Alle som søker om ferdighetssertifikat som sikkerhetsoffiser om bord på skip, skal: 
  1. ha godkjent fartstid på minst 12 måneder eller tilstrekkelig fartstid og kunnskap om driften om bord på skip 
  2. oppfylle kompetansenormene for erverv av ferdighetssertifikat som sikringsoffiser om bord på skip, som er angitt i avsnitt A-VI/5 nr. 1 til 4 i STCW-koden
 2. Administrasjonene skal sørge for at et ferdighetssertifikat utstedes til enhver person som anses som kvalifisert etter bestemmelsene i denne regelen.

Regel VI/6: Obligatoriske minstekrav til sikringsrelatert opplæring og instruksjon for alle sjøfolk

 1. Sjøfolk skal gjennomgå en sikringsrelatert innføring og sikringsbevisstgjørende opplæring eller instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/6 nr. 1 til 4 i STCW-koden, og skal oppfylle de relevante kompetansenormene som er angitt i samme avsnitt.
 2. Når sikringsbevisstgjøring ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å utstede et sertifikat, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har deltatt på et kurs i sikringsbevisstgjøring.
 3. Alle parter skal, før denne regelen trer i kraft, sammenlikne kravene til sikringsrelatert opplæring eller instruksjon for sjøfolk som innehar eller kan dokumentere kvalifikasjoner, med kravene som er angitt i avsnitt A-VI/6 nr. 4 i STCW-koden, og skal avgjøre om det er nødvendig å kreve at vedkommende sjøfolk oppdaterer sine kvalifikasjoner. 

Sjøfolk med ansvar for spesifikke sikringsoppgaver

 1. Sjøfolk som har ansvar for spesifikke sikringsoppgaver, skal oppfylle kompetansenormene som er angitt i avsnitt A-VI/6 nr. 6 til 8 i STCW-koden.
 2. Når opplæring i spesifikke sikringsoppgaver ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å utstede et sertifikat, skal det utstedes et ferdighetssertifikat som viser at innehaveren har deltatt på et kurs med opplæring i spesifikke sikringsoppgaver.
 3. Alle parter skal, før denne regelen trer i kraft, sammenlikne kravene til sikringsopplæring for sjøfolk som har ansvar for spesifikke sikringsoppgaver og som innehar eller kan dokumentere kvalifikasjoner, med kravene som er angitt i avsnitt A-VI/6 nr. 8 i STCW-koden, og skal avgjøre om det er nødvendig å kreve at vedkommende sjøfolk oppdaterer sine kvalifikasjoner.