Oversikt over gebyrer

  • Publisert: 01.04.2019
  • Endret: 14.01.2020

Her finner du fartøygebyr som ikke er inkludert i gebyrkalkulator.

Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid

(Ikke inklusiv i førstegangsgebyr eller årsgebyr bla. ombygging og ISM revisjon)

For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:

  • For besiktelser mv. utført i Norge 1 400,–.
  • For besiktelser mv. utført i utlandet 2 491,–.
  • For overtid i Norge og utlandet 1 173,–.

Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.

Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS samt ikke sertifikatpliktige skip

Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning

BTGebyr førstegangsbehandlingGebyr ved senere søknader
Under 100 1 1710,- 866,-
Fra og med 100 men under 500 3 400,- 1 710,-
Fra og med 500 men under 2 000 6 882,- 3 442,-
Fra og med 2 000 og over 13 825,- 6 902,-

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr

GebyrBeløp
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) 1 894,–
Passasjersertifikat for elvefart 1 400,–.
Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 2 910,–.
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen 2 910,–.

For utstedelse av målebrev for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:

BTGebyr - Internasjonalt målebrevGebyr - Panamakanal målebrevGebyr - Suezkanal målebrev
Under 25 BT   906,- 1 174,- 1 174,-
Fra og med 25 BT men under 100 BT 1 648,- 3 276,- 3 276,-
100 ″ 200 ″ 3 256,- 5 564,- 5 564,-
200 ″ 500 ″ 4 966,- 7 480,- 7 480,-
500 ″ 1 600 ″ 8 366,- 11 436,- 11 436,-
1 600 ″ 3 000 ″ 11 539,- 15 619,- 15 619,-
3 000 ″ 4 000 ″ 14 855,- 19 657,- 19 657,-
4 000 ″ 8 000 ″ 16 401,- 21 677,- 21 677,-
8 000 ″ 10 000 ″ 21 347,- 27 713,- 27 713,-
10 000 ″ og over   23 015,- 29 712,- 29 712,-

Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.

For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:

  • For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 400,–.
  • For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 2 491,–.

Gebyr for personellsertifikater:

Gebyrsatser for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell

GebyrBeløp
Dekk- og maskinoffisersertifikater og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratet 865,–
Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikat 865,–
Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikater, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikater og ferdighetssertifikater 577,–
Duplikater 433,–.

Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

GebyrBeløp
Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samlet 765,–
Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøve 405,–
Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbevis 433,–.

Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil 315,–.

Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat

GebyrBeløp
Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat 865,–
Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat 433,–.

Registergebyr NIS

GebyrBeløp
Nyregistrering 3 600,-
Registrering av endring eier 2 167,-
Endring av andre juridiske roller 1 084,-
Endring av skips navn 2 882,-
Endring av hjemsted 724,-
Registrering av pant 2 531,-
Registrering av flåtepant 2 531,- pr. skip
Samtykke/påtegning av pant 2 167,-
Sletting av fartøy 2 167,-
Pantattest/utskrift 649,-
Hjemmels- og heftelsesattest 649,-
Slettelsesattest 649,-
Journalbekreftelse 649,-
Kopi av dokument 251,-
Skipsliste 649,-

Registergebyr NOR

Nyregistreringer:

GebyrBeløp
Nyregistrering NOR-registreringspliktig og bygg 3 600,-
Nyregistrering NOR-ikke-registreringspliktig (under 15 m) 3 600,-
Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig (under 15 m) som må dokumenteres av Sjøfartsdirektoratet 2 531,-

Endringer felles for alle fartøy:

GebyrBeløp
Endring av andre juridiske roller 1 084,-
Endring av hjemsted 724,-
Registrering av pant 2 531,-
Registrering av flåtepant 2 531,- pr. skip
Samtykke/påtegning av pant 2 167,-
Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy 2 167,-
Pantattest/utskrift 649,-
Hjemmels- og heftelsesattest 649,-
Slettelsesattest 649,-
Journalbekreftelse 649,-
Kopi av dokument 251,-
Skipsliste 649,-

Endringer NOR-pliktige (15 m og over) og bygg:

GebyrBeløp
Registrering av endring eier 2 167,-
Endring av skips navn 2 882,-

Endringer NOR-ikke-registreringspliktige (under 15 m):

GebyrBeløp
Registrering av endring eier 1 1734,-
Endring av skips navn 724,-
Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted 1 734,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker ved å benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.

Til toppen