Kantring som følge av stabilitetssvikt har ført til flere dødsfall i fiskeflåten. Som et ledd i arbeidet med å sette fokus på problemet, og forhåpentligvis bidra til færre ulykker, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en brosjyre "Stabilitetsguide for mindre fartøy"

Stabilitetsguiden viser på en enkel måte viktige forhold som har stor betydning for et fartøys stabilitet. Den gir også leseren en kort innføring i hvordan stabilitetsberegninger lages, hvilke opplysninger de gir og hvordan de kan brukes.

Alle eiere av fiskefartøy under 15 meter vil etter hvert få tilsendt ett eksemplar av brosjyren. Også andre, som for eksempel ansatte på fartøy og eiere av andre fartøytyper eller skoler, kan få tilsendt brosjyren ved å sende en bestilling til Sjøfartsdirektoratet.

Elektronisk versjon av brosjyren er tilgjengelig under brosjyrer og publikasjoner på Yrkesfisker.no