Vi har utarbeidet en stabilitets- og lasteinstruks som vi mener vil være nyttig å ha tilgjengelig ombord. Når stabilitetsdokumentasjonen sendes inn for godkjenning oppfordrer vi at instruksen fylles ut og sendes inn i lag med dokumentasjonen.  

Stabilitets- og lasteinstruksen skal være en oppsummering av stabilitetsdokumentasjonen til fartøyet og skal gjøre det oversiktlig for både fører, eier og eventuelt andre involverte om hvilke kapasiteter og begrensninger som gjelder for fartøyet.

Det er også laget en veileder til hjelp ved utfyllingen.

Instruks norsk

Instruks engelsk

Veileder norsk

Veileder engelsk