Delegasjonsrapport_NCSR 3, 29. februar - 4. mars 2016